Vannstand for Svartebotten Nr:85.3.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=13.03.2023 05:30, verdi= 1.857


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 08.10.2021 00:00 Ikke kontakt, 28.11.2022 00:00 Feil måleverdi
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Svartebotten       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 480.0          UTM-øst  : 312805
Kartblad (N50-serien) : 1118-II         UTM-nord : 6844961
                         Lengdegrad: 5.46046
                         Breddegrad: 61.69199
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 4.63km²         Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 5.5           Kommune  : Kinn
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1981 til og med 2017 : middelflom =3.21 m femårsflom =3.40 m tiårsflom =3.50 m femtiårsflom =3.70 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 03:46