Vannstand for Øye ndf. Nr:98.4.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 0.486


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Øye ndf.         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 150.0          UTM-øst  : 391917
Kartblad (N50-serien) : 1219-II         UTM-nord : 6883508
                         Lengdegrad: 6.93157
                         Breddegrad: 62.06826
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 139km²          Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 4.2           Kommune  : Stranda
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1917 til og med 2017 : middelflom =2.12 m femårsflom =2.27 m tiårsflom =2.41 m femtiårsflom =2.75 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:55