Vannstand for Rauma v/Horgheim Nr:103.40.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 0.799


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Rauma v/Horgheim     UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 60.0           UTM-øst  : 437198
Kartblad (N50-serien) : 1319-I          UTM-nord : 6927587
                         Lengdegrad: 7.78195
                         Breddegrad: 62.47408
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1100km²         Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 3.8           Kommune  : Rauma
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =3.37 m femårsflom =3.64 m tiårsflom =3.80 m femtiårsflom =4.10 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:46