Vannstand for Osenelv v/Øren Nr:105.1.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 1.423


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Osenelv v/Øren      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 12.0           UTM-øst  : 435019
Kartblad (N50-serien) : 1320-I          UTM-nord : 6963191
                         Lengdegrad: 7.72607
                         Breddegrad: 62.79320
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 138km²          Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 8.2           Kommune  : Molde
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1924 til og med 2016 : middelflom =2.58 m femårsflom =2.74 m tiårsflom =2.93 m femtiårsflom =3.35 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:46