Vannstand for Karihola Nr:110.1.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 19:11, verdi= 0.047


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Karihola         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 10.0           UTM-øst  : 434573
Kartblad (N50-serien) : 1321-III         UTM-nord : 7000246
                         Lengdegrad: 7.70267
                         Breddegrad: 63.12562
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 0.29km²         Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 0            Kommune  : Kristiansund
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1986 til og med 2019 : middelflom =0.44 m femårsflom =0.50 m tiårsflom =0.55 m femtiårsflom =0.69 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:40