Vannstand for Rovatn Nr:119.4.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 0.536


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Rovatn          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 12.0           UTM-øst  : 501069
Kartblad (N50-serien) : 1421-I          UTM-nord : 7014541
                         Lengdegrad: 9.02129
                         Breddegrad: 63.25985
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 237km²          Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 8.0           Kommune  : Heim
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1987 til og med 2017 : middelflom =1.61 m femårsflom =1.81 m tiårsflom =1.98 m femtiårsflom =2.37 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:47