Vannstand for Åmot Nr:121.20.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 19:00, verdi= 8.023


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Åmot           UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 210.0          UTM-øst  : 541142
Kartblad (N50-serien) : 1521-II         UTM-nord : 7001500
                         Lengdegrad: 9.81618
                         Breddegrad: 63.14046
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 283km²          Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 4.9           Kommune  : Orkland
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1988 til og med 2017 : middelflom =10.15 m femårsflom =10.41 m tiårsflom =10.54 m femtiårsflom =10.73 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:55