Vannstand for Syrstad Nr:121.22.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 19:00, verdi= 0.380


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Syrstad         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 150.0          UTM-øst  : 536819
Kartblad (N50-serien) : 1521-II         UTM-nord : 6989391
                         Lengdegrad: 9.72771
                         Breddegrad: 63.03225
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 2280km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 2.4           Kommune  : Orkland
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =2.42 m femårsflom =2.87 m tiårsflom =3.16 m femtiårsflom =4.95 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:51