Vannstand for Brattset Nr:121.23.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 19:00, verdi= 0.556


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Brattset         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 255.0          UTM-øst  : 551148
Kartblad (N50-serien) : 1520-I          UTM-nord : 6963107
                         Lengdegrad: 10.00277
                         Breddegrad: 62.79464
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1460km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 2.3           Kommune  : Rennebu
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m.


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:26