Vannstand for Eggafoss Nr:122.11.0

Siste måling, tid=15.06.2021 23:00, verdi= 2.506


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 02.06.2021 00:00 Feil på strøm/tomt batteri
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Eggafoss         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 330.0          UTM-øst  : 611019
Kartblad (N50-serien) : 1620-I          UTM-nord : 6975229
                         Lengdegrad: 11.18388
                         Breddegrad: 62.89011
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 655km²          Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 2.8           Kommune  : Holtålen
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =3.46 m femårsflom =3.62 m tiårsflom =3.71 m femtiårsflom =3.94 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/6-2021 00:30