Vannstand for Feren Nr:124.13.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 18:00, verdi= 1.465


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Feren          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 401.0          UTM-øst  : 646084
Kartblad (N50-serien) : 1722-II         UTM-nord : 7051525
                         Lengdegrad: 11.94146
                         Breddegrad: 63.56163
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 220km²          Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 15            Kommune  : Meråker
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1969 til og med 2017 : middelflom =2.17 m femårsflom =2.29 m tiårsflom =2.38 m femtiårsflom =2.54 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 18:30