Vannstand for Bertnem Nr:139.17.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 1.486


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Bertnem         UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 14.0           UTM-øst  : 358708
Kartblad (N50-serien) : 1723-I          UTM-nord : 7152450
                         Lengdegrad: 12.06125
                         Breddegrad: 64.46812
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 5160km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 7.5           Kommune  : Overhalla
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =5.42 m femårsflom =6.22 m tiårsflom =6.81 m femtiårsflom =7.98 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:25