Vannstand for Første Aunvatn Nr:142.1.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 09:00, verdi= 0.484


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Første Aunvatn      UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 19.0           UTM-øst  : 380555
Kartblad (N50-serien) : 1824-IV         UTM-nord : 7198425
                         Lengdegrad: 12.47703
                         Breddegrad: 64.88863
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 87.3km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 5.7           Kommune  : Høylandet
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1983 til og med 2017 : middelflom =3.00 m femårsflom =3.32 m tiårsflom =3.57 m femtiårsflom =4.06 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 09:33