Vannstand for Mevatnet Nr:148.2.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 19:00, verdi= 0.355


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 09.01.2023 00:00 Endret oppetid/innsending
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Mevatnet         UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 15.0           UTM-øst  : 385517
Kartblad (N50-serien) : 1825-IV         UTM-nord : 7251432
                         Lengdegrad: 12.53810
                         Breddegrad: 65.36555
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 108km²          Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 9.5           Kommune  : Brønnøy
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1974 til og med 2017 : middelflom =2.11 m femårsflom =2.38 m tiårsflom =2.57 m femtiårsflom =2.93 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 19:44