Vannstand for Leiråga Nr:156.27.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 1.395


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Leiråga         UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 65.0           UTM-øst  : 449012
Kartblad (N50-serien) : 1927-I          UTM-nord : 7369517
                         Lengdegrad: 13.85676
                         Breddegrad: 66.44086
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 43.8km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 2.6           Kommune  : Rana
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1975 til og med 2017 : middelflom =2.18 m femårsflom =2.33 m tiårsflom =2.41 m femtiårsflom =2.53 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:42