Vannstand for Junkerdalselv Nr:163.5.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=31.01.2023 23:00, verdi= 0.771


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Junkerdalselv      UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 110.0          UTM-øst  : 518043
Kartblad (N50-serien) : 2128-IV         UTM-nord : 7410794
                         Lengdegrad: 15.41069
                         Breddegrad: 66.81480
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 422km²          Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 2.1           Kommune  : Saltdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1938 til og med 2017 : middelflom =2.71 m femårsflom =2.94 m tiårsflom =3.08 m femtiårsflom =3.32 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 31/1-2023 23:36