Vannstand for Gamnes Nr:173.22.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=14.03.2023 13:00, verdi= 0.028


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Gamnes          UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 42.0           UTM-øst  : 605871
Kartblad (N50-serien) : 1431-III         UTM-nord : 7566696
                         Lengdegrad: 17.55453
                         Breddegrad: 68.19409
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 798km²          Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 8.0           Kommune  : Narvik
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1977 til og med 2022 : middelflom =0.93 m femårsflom =1.10 m tiårsflom =1.24 m femtiårsflom =1.54 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 03:31