Vannstand for Jordelv Nr:179.6.0

Siste måling, tid=18.09.2021 22:00, verdi= 0.418


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                                         Plassering:
Stasjonsnavn          : Jordelv                  UTM-sone  : 33
Stasjonens h.o.h      : 17.0                     UTM-øst   : 472326
Kartblad (N50-serien) : 1131-III                 UTM-nord  : 7569926
                                                 Lengdegrad: 14.33103
                                                 Breddegrad: 68.24138
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal       : 5.30km²                  Fylke     : Nordland
Sjøprosent            : 0.2                      Kommune   : Vågan
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 2007 til og med 2017 : middelflom =1.57 m femårsflom =1.74 m tiårsflom =1.89 m femtiårsflom =2.25 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 18/9-2021 23:31