Vannstand for Grønlivatn Nr:180.1.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 0.178


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Grønlivatn        UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 71.0           UTM-øst  : 447659
Kartblad (N50-serien) : 1031-II         UTM-nord : 7566105
                         Lengdegrad: 13.73678
                         Breddegrad: 68.20364
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 7.52km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 3.8           Kommune  : Vestvågøy
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =-1.00 m femårsflom =-1.00 m tiårsflom =-1.00 m femtiårsflom =-1.00 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:33