Vannstand for Tennevikvatn Nr:189.3.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 0.513


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 19.10.2021 00:00 Sensorbytte datamottak
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Tennevikvatn       UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 40.0           UTM-øst  : 569986
Kartblad (N50-serien) : 1332-III         UTM-nord : 7615747
                         Lengdegrad: 16.72235
                         Breddegrad: 68.64490
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 85.4km²         Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 8.5           Kommune  : Tjeldsund
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1978 til og med 2017 : middelflom =1.10 m femårsflom =1.17 m tiårsflom =1.22 m femtiårsflom =1.32 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:52