Vannstand for Lombola Nr:223.2.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 0.340


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 17.11.2022 00:00 Ikke kontakt
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Lombola         UTM-sone : 35
Stasjonens h.o.h   : 58.0           UTM-øst  : 415110
Kartblad (N50-serien) : 2035-III         UTM-nord : 7783030
                         Lengdegrad: 24.76063
                         Breddegrad: 70.13985
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 877km²          Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 4.0           Kommune  : Porsanger
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1961 til og med 2020 : middelflom =2.32 m femårsflom =2.60 m tiårsflom =2.78 m femtiårsflom =3.11 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:43