Vannstand for Polmak nye Nr:234.18.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 1.323


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Polmak nye        UTM-sone : 35
Stasjonens h.o.h   : 20.0           UTM-øst  : 538650
Kartblad (N50-serien) : 2235-II         UTM-nord : 7774040
                         Lengdegrad: 28.01601
                         Breddegrad: 70.07034
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 14200km²         Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 4.1           Kommune  : Tana
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =4.77 m femårsflom =5.47 m tiårsflom =6.02 m femtiårsflom =7.15 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:46