Vannstand for Kongsfjordelv Nr:236.8.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=28.11.2022 09:00, verdi= 2.012


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kongsfjordelv      UTM-sone : 35
Stasjonens h.o.h   : 130.0          UTM-øst  : 577879
Kartblad (N50-serien) : 2336-II         UTM-nord : 7834719
                         Lengdegrad: 29.10168
                         Breddegrad: 70.60526
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 181km²          Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 10            Kommune  : Berlevåg
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 2010 - 2017
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 2010 til og med 2017 : middelflom =2.46 m femårsflom =2.56 m tiårsflom =2.62 m femtiårsflom =2.72 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 29/11-2022 03:31