Nedbør for Sømskleiva Nr:21.49.0

Siste måling, tid=07.04.2022 09:06, verdi= 0.100


Feil er blitt registert på stasjonen: 22.04.2022 00:00 Ikke kontakt
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Sømskleiva        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 15.0           UTM-øst  : 444203
Kartblad (N50-serien) : 1511-III         UTM-nord : 6445784
                         Lengdegrad: 8.05205
                         Breddegrad: 58.14983
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 0.25km²         Fylke   : Agder
Sjøprosent      : 0            Kommune  : Kristiansand
Begrepsforklaringer for grafene. Nedbør i mm.


Opp til kartsiden for nedbør. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 17/5-2022 03:12