Vannføring for Aulestad Nr:2.28.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 3.336


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Aulestad         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 200.0          UTM-øst  : 568184
Kartblad (N50-serien) : 1817-III         UTM-nord : 6787444
                         Lengdegrad: 10.26932
                         Breddegrad: 61.21542
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 870km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 2.4           Kommune  : Gausdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1930 til og med 2021 : middelflom = 244 m³/s femårsflom = 325 m³/s tiårsflom = 394 m³/s femtiårsflom = 553 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:00