Vannføring for Ertesekken ndf. Nr:2.197.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi=190.900


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Ertesekken ndf.     UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 120.0          UTM-øst  : 631548
Kartblad (N50-serien) : 1915-II         UTM-nord : 6676166
                         Lengdegrad: 11.37319
                         Breddegrad: 60.20104
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 17500km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 5.6           Kommune  : Nes
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 940 m³/s femårsflom =1120 m³/s tiårsflom =1260 m³/s femtiårsflom =1610 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:24