Vannføring for Barkaldfoss Nr:2.227.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 28.435


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Barkaldfoss       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 446.0          UTM-øst  : 599380
Kartblad (N50-serien) : 1918-IV         UTM-nord : 6873423
                         Lengdegrad: 10.89635
                         Breddegrad: 61.98017
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 6630km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 3.6           Kommune  : Alvdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1972 til og med 2016 : middelflom = 656 m³/s femårsflom = 838 m³/s tiårsflom = 968 m³/s femtiårsflom =1232 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:00