Vannføring for Dombås Nr:2.303.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 1.168


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Dombås          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 570.0          UTM-øst  : 505279
Kartblad (N50-serien) : 1419-II         UTM-nord : 6883850
                         Lengdegrad: 9.10108
                         Breddegrad: 62.08677
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 494km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 3.2           Kommune  : Dovre
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1968 til og med 2017 : middelflom = 115 m³/s femårsflom = 143 m³/s tiårsflom = 162 m³/s femtiårsflom = 205 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:02