Vannføring for Funnefoss kraftverk Nr:2.412.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 19:00, verdi=136.700


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Funnefoss kraftverk   UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 132.0          UTM-øst  : 640368
Kartblad (N50-serien) : 2015-III         UTM-nord : 6672691
                         Lengdegrad: 11.52973
                         Breddegrad: 60.16693
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 20500km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 2.9           Kommune  : Nes
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom =1470 m³/s femårsflom =1800 m³/s tiårsflom =2020 m³/s femtiårsflom =2620 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:26