Vannføring for Vismunda Nr:2.463.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 0.960


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Vismunda         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 190.0          UTM-øst  : 584597
Kartblad (N50-serien) : 1816-I          UTM-nord : 6759165
                         Lengdegrad: 10.56219
                         Breddegrad: 60.95843
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 192km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 1.6           Kommune  : Gjøvik
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1987 til og med 2022 : middelflom =83.6 m³/s femårsflom =99.2 m³/s tiårsflom =137.4 m³/s femtiårsflom =288.2 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:27