Vannføring for Li bru Nr:2.479.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 12:30, verdi= 1.576


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Li bru          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 780.0          UTM-øst  : 552376
Kartblad (N50-serien) : 1519-II         UTM-nord : 6875695
                         Lengdegrad: 10.00033
                         Breddegrad: 62.00998
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 157km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 0.6           Kommune  : Folldal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1998 til og med 2016 : middelflom =39.8 m³/s femårsflom =54.0 m³/s tiårsflom =65.5 m³/s femtiårsflom =88.7 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:16