Vannføring for Fokstua Nr:2.592.0

Siste måling, tid=28.01.2022 22:00, verdi= 0.151


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Fokstua         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 990.0          UTM-øst  : 515128
Kartblad (N50-serien) : 1519-III         UTM-nord : 6886690
                         Lengdegrad: 9.28989
                         Breddegrad: 62.11199
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 26.5km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 0            Kommune  : Dovre
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1989 til og med 2017 : middelflom =10.5 m³/s femårsflom =12.7 m³/s tiårsflom =14.8 m³/s femtiårsflom =20.3 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 28/1-2022 23:43