Vannføring for Solbergfoss Nr:2.605.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi=401.000


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Solbergfoss       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 101.0          UTM-øst  : 621418
Kartblad (N50-serien) : 1914-II         UTM-nord : 6612992
                         Lengdegrad: 11.15354
                         Breddegrad: 59.63733
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 40500km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 4.3           Kommune  : Indre Østfold
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom =2240 m³/s femårsflom =2680 m³/s tiårsflom =3050 m³/s femtiårsflom =3490 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:22