Vannføring for Rosten Nr:2.614.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=02.02.2023 11:00, verdi= 1.263


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Angående serien: Minstevannføring forbi stasjon

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Rosten          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 320.0          UTM-øst  : 521298
Kartblad (N50-serien) : 1718-IV         UTM-nord : 6858491
                         Lengdegrad: 9.40475
                         Breddegrad: 61.85857
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1830km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 1.4           Kommune  : Sel
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 353 m³/s femårsflom = 436 m³/s tiårsflom = 504 m³/s femtiårsflom = 653 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 2/2-2023 11:19