Vannføring for Sagelva v/Strømmen Nr:2.1185.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 0.554


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Sagelva v/Strømmen    UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 110.0          UTM-øst  : 612634
Kartblad (N50-serien) : -1000000-IV         UTM-nord : 6648503
                         Lengdegrad: 11.01702
                         Breddegrad: 59.95847
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 109km²          Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 4.6           Kommune  : Lillestrøm
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 2016 - 2019
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 2016 til og med 2019 : middelflom =21.1 m³/s femårsflom =25.2 m³/s tiårsflom =26.6 m³/s femtiårsflom =28.2 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:21