Vannføring for Rustadskogen Nr:5.17.0

Denne tjenesten legges ned 1.9.2022. Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=28.06.2022 03:36, verdi= 0.007


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                                         Plassering:
Stasjonsnavn          : Rustadskogen             UTM-sone  : 32
Stasjonens h.o.h      : 122.0                    UTM-øst   : 601976
Kartblad (N50-serien) : 1914-III                 UTM-nord  : 6616104
                                                 Lengdegrad: 10.81043
                                                 Breddegrad: 59.67047
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal       : 0.24km²                  Fylke     : Viken
Sjøprosent            : 0                        Kommune   : Ås
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1974 til og med 2016 : middelflom =0.211 m³/s femårsflom =0.258 m³/s tiårsflom =0.337 m³/s femtiårsflom =0.604 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 28/6-2022 05:18