Vannføring for Kråkefjord ndf. Nr:12.113.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 8.462


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kråkefjord ndf.     UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 103.0          UTM-øst  : 535318
Kartblad (N50-serien) : 1715-II         UTM-nord : 6656392
                         Lengdegrad: 9.63403
                         Breddegrad: 60.04321
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 704km²          Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 4.4           Kommune  : Sigdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1930 til og med 2016 : middelflom = 118 m³/s femårsflom = 149 m³/s tiårsflom = 181 m³/s femtiårsflom = 263 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:14