Vannføring for Bruhaug Nr:15.23.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 83.643


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Bruhaug         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 200.0          UTM-øst  : 513118
Kartblad (N50-serien) : 1715-III         UTM-nord : 6654792
                         Lengdegrad: 9.23540
                         Breddegrad: 60.03015
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 3460km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 9.3           Kommune  : Rollag
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1981 til og med 2016 : middelflom = 283 m³/s femårsflom = 353 m³/s tiårsflom = 401 m³/s femtiårsflom = 493 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:01