Vannføring for Halledalsvatn Nr:15.49.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 0.183


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Halledalsvatn      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 846.0          UTM-øst  : 471377
Kartblad (N50-serien) : 1615-IV         UTM-nord : 6706427
                         Lengdegrad: 8.47906
                         Breddegrad: 60.49297
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 59.2km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 5.1           Kommune  : Ål
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1968 - 1976
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1964 til og med 2019 : middelflom =11.5 m³/s femårsflom =15.3 m³/s tiårsflom =17.5 m³/s femtiårsflom =21.4 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:07