Vannføring for Ossjøen Nr:15.79.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 6.475


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Ossjøen         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 950.0          UTM-øst  : 459418
Kartblad (N50-serien) : 1515-I          UTM-nord : 6694192
                         Lengdegrad: 8.26392
                         Breddegrad: 60.38210
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1180km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 14            Kommune  : Hol
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1983 til og med 2016 : middelflom = 231 m³/s femårsflom = 281 m³/s tiårsflom = 308 m³/s femtiårsflom = 353 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:20