Vannføring for Omnesfoss Nr:16.10.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 20.361


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 21.12.2022 00:00 Sensorbytte datamottak
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Omnesfoss        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 70.0           UTM-øst  : 499618
Kartblad (N50-serien) : 1614-II         UTM-nord : 6608170
                         Lengdegrad: 8.99323
                         Breddegrad: 59.61171
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 808km²          Fylke   : Vestfold og Telemark
Sjøprosent      : 6.1           Kommune  : Hjartdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 220 m³/s femårsflom = 290 m³/s tiårsflom = 360 m³/s femtiårsflom = 535 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:19