Vannføring for Austbygdåi Nr:16.128.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=07.02.2023 00:00, verdi= 1.503


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Austbygdåi        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 230.0          UTM-øst  : 490386
Kartblad (N50-serien) : 1614-IV         UTM-nord : 6650895
                         Lengdegrad: 8.82766
                         Breddegrad: 59.99525
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 343km²          Fylke   : Vestfold og Telemark
Sjøprosent      : 4.2           Kommune  : Tinn
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1977 til og med 2017 : middelflom = 100 m³/s femårsflom = 122 m³/s tiårsflom = 134 m³/s femtiårsflom = 153 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/2-2023 01:00