Vannføring for Farelva ndf. Skotfoss Nr:16.497.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=11.03.2023 04:45, verdi=357.780


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 13.03.2023 00:00 Ikke kontakt
Kvarters-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Farelva ndf. Skotfoss  UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 6.0           UTM-øst  : 531550
Kartblad (N50-serien) : -1000000-IV         UTM-nord : 6562830
                         Lengdegrad: 9.55242
                         Breddegrad: 59.20338
                         Fylke   : Vestfold og Telemark
                         Kommune  : Skien
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1998 - 2019
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 740 m³/s femårsflom = 920 m³/s tiårsflom =1070 m³/s femtiårsflom =1400 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:03