Vannføring for Gjerstad Nr:18.10.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=31.01.2023 23:00, verdi= 4.602


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                                         Plassering:
Stasjonsnavn          : Gjerstad                 UTM-sone  : 32
Stasjonens h.o.h      : 50.0                     UTM-øst   : 501918
Kartblad (N50-serien) : 1612-I                   UTM-nord  : 6527092
                                                 Lengdegrad:  9.03327
                                                 Breddegrad: 58.88361
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal       : 236km²                   Fylke     : Agder
Sjøprosent            : 3.5                      Kommune   : Gjerstad
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1981 til og med 2017 : middelflom = 115 m³/s femårsflom = 138 m³/s tiårsflom = 157 m³/s femtiårsflom = 206 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 31/1-2023 23:48