Vannføring for Stigvassåi Nr:19.80.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 19:00, verdi= 0.063


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Stigvassåi        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 145.0          UTM-øst  : 471968
Kartblad (N50-serien) : 1612-IV         UTM-nord : 6512295
                         Lengdegrad: 8.51559
                         Breddegrad: 58.74981
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 14.5km²         Fylke   : Agder
Sjøprosent      : 1.8           Kommune  : Åmli
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1972 til og med 2017 : middelflom =10.2 m³/s femårsflom =13.7 m³/s tiårsflom =17.1 m³/s femtiårsflom =25.5 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:22