Vannføring for Songedalsåi Nr:19.104.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 0.410


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 22.02.2023 00:00 Sensorbytte datamottak
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Songedalsåi       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 545.0          UTM-øst  : 442201
Kartblad (N50-serien) : 1513-IV         UTM-nord : 6573882
                         Lengdegrad: 7.98510
                         Breddegrad: 59.29985
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 65.6km²         Fylke   : Vestfold og Telemark
Sjøprosent      : 3.7           Kommune  : Fyresdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1981 til og med 2017 : middelflom =33.8 m³/s femårsflom =42.2 m³/s tiårsflom =50.4 m³/s femtiårsflom =71.0 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:22