Vannføring for Søgne Nr:22.22.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=31.01.2023 23:00, verdi= 7.235


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Søgne          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 10.0           UTM-øst  : 431321
Kartblad (N50-serien) : 1511-III         UTM-nord : 6439432
                         Lengdegrad: 7.83511
                         Breddegrad: 58.09098
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 204km²          Fylke   : Agder
Sjøprosent      : 3.9           Kommune  : Kristiansand
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 107 m³/s femårsflom = 133 m³/s tiårsflom = 155 m³/s femtiårsflom = 207 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 31/1-2023 23:28