Vannføring for Gaupefossen Nr:23.8.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 06:00, verdi= 11.420


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Gaupefossen       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 24.0           UTM-øst  : 403850
Kartblad (N50-serien) : 1411-II         UTM-nord : 6445950
                         Lengdegrad: 7.36667
                         Breddegrad: 58.14439
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 344km²          Fylke   : Agder
Sjøprosent      : 6.6           Kommune  : Lindesnes
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 140 m³/s femårsflom = 170 m³/s tiårsflom = 200 m³/s femtiårsflom = 280 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:05