Vannføring for Tingvatn (Lygne) Nr:24.9.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 5.539


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Tingvatn (Lygne)     UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 185.0          UTM-øst  : 396168
Kartblad (N50-serien) : 1411-IV         UTM-nord : 6474743
                         Lengdegrad: 7.22335
                         Breddegrad: 58.40114
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 272km²          Fylke   : Agder
Sjøprosent      : 9.5           Kommune  : Hægebostad
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1923 til og med 2017 : middelflom = 111 m³/s femårsflom = 133 m³/s tiårsflom = 151 m³/s femtiårsflom = 194 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:24