Vannføring for Sandvatn Nr:26.21.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 0.000


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Sandvatn         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 308.0          UTM-øst  : 370188
Kartblad (N50-serien) : 1311-I          UTM-nord : 6485380
                         Lengdegrad: 6.77313
                         Breddegrad: 58.48967
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 27.5km²         Fylke   : Agder
Sjøprosent      : 10            Kommune  : Flekkefjord
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1971 til og med 2016 : middelflom =13.7 m³/s femårsflom =16.0 m³/s tiårsflom =18.7 m³/s femtiårsflom =26.5 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:21